Norge

Bli kjent med oss i Merkle

Andreas Tyrholm jobber som MarTech Consultant og Prosjektleder i Merkle. Han har

jobbet i Merkle siden våren 2020 og har en bakgrunn fra Accenture. Vi tok en prat

med han for å høre mer om hvorfor Merkle er et spennende sted å jobbe

Merkle har stor kundepågang, og trenger flinke folk i tiden som kommer. Hvordan vil du si at en typisk arbeidsdag ser ut?

 

Dagene mine er veldig ulike. Noen dager sitter jeg i møter med folk fra ulike hjørner

av verden, andre dager innebærer mer praktiske (hands on) prosjektoppgaver, mens

andre igjen består av oppfølging av kunder. En stor del av jobben min er å lede prosjektene, samtidig er teknisk forståelse og interesse for teknologien vi jobber med viktig for å lykkes i rollen, da implementering er en sentral del av jobben. Uavhengig av dagens agenda starter jeg dagen på hjemmekontor med å si hei til kollegaene mine på Teams. Vi er sosiale folk som ikke bare vil treffes på Teams-møter, men også vil lære hverandre å kjenne og mange er flinke til å holde den sosiale kontakten selv om vi ikke har hatt muligheten til å alltid møtes på kontoret den siste tiden.

Hva føler du har vært den største læringen med å begynne å jobbe i Merkle?

 

Jeg kom fra et konsulenthus som tilbyr mange tjenester innen IT og CXM, men i

dentsu vil jeg si det er enda flere eksperter innenfor rekkevidde. Her dyrkes virkelig

ekspertkompetanse som man kan benytte seg av inn i prosjekter. Kollegaene mine er gjerne sparringspartnere, og jeg lærer meg nye ting av dem hele tiden. I Merkle er det fokus på å utvikle og levere prosjekter sammen som et team. Det er ikke alltid noen som forteller meg hva jeg skal gjøre, eller at jeg må få godkjenning fra alle ledd for å komme i gang. Dette har gitt meg mer eierskap og kontroll over mine prosjekter og oppgaver. I tillegg er ikke teamet i Norge så stort enda, noe som har gitt meg mer ansvar enn tidligere. Muligheten for å ta ansvar på en slik måte mener jeg skiller seg fra andre konsulentjobber og har vært utrolig lærerikt for min del.

Hvilke trender tror du kommer til å påvirke bransjen i tiden som kommer?

 

Jeg tror at mange bedrifter ikke har innsett omfanget av GDPR og andre personvernstilpasninger helt ennå, men de fulle effektene vil komme! Samtidig har det kommet en vridning mot at man må ha kontroll på sin egeneide data

og verdien av denne blir bare større og større. Disse endringene vil gjøre at våre kunder må bli enda flinkere på å skape gode opplevelser for sine kunder (gjennom relevant og tilpasset kommunikasjon) slik at sluttkundene ser verdien i å gi fra seg sine data, og her er CXM, digital strategi og Marketing Automation sentrale elementer i å lykkes.

Karriereutvikling og muligheten for å kontinuerlig utfordre og forbedre seg er noe mange ser etter. Hvordan vil du si at Merkle legger til rette for dette?

 

Det er store muligheter for utvikling, fordi Merkle ønsker å beholde de dyktige folkene de har. Da jeg startet havnet jeg i et prosjekt som gjorde at jeg fikk muligheten til å lære masse. Det ble tilrettelagt for at jeg kunne gå inn i en rolle som innebar mye nytt, uten at det gikk på kundens bekostning at jeg var ny. I dag tar jeg flere selvstendige beslutninger, og blir hele tiden utfordret på å ta ansvar. Man får også prøvd seg innen mange ulike områder fordi vi ikke er så mange ansatte, og dette blir mer ufarlig når man har ekspertene så tett på og kan gi støtte. Da er det behov for folk som er fleksible, lærevillige og ønsker å prøve nye ting.

Minst like viktig er et godt miljø og at det er gøy å gå på jobb. Hva vil du si om arbeidsmiljøet i Merkle?

 

Jeg kom til Merkle for å få jobbe med dyktige og hyggelige mennesker. Noe jeg setter veldig pris på med å jobbe her – vi har et yrende og åpent miljø. Selv om jeg har jobbet mye på hjemmekontor har jeg ønsket å komme på kontoret for å treffes og spise lunsj med kollegaene mine når det har vært mulig. Den uformelle praten og de sosiale sammenkomstene er viktige, og noe man absolutt finner i Merkle!

4 korte med Andreas

 

Et prosjekt du jobber med akkurat nå? Realisere morgendagens handelsopplevelse for en stor retail kunde, som innebærer Salesforce på et bredt nivå

 

Utdanning: Jeg er maskiningeniør med master i industriell økonomi

 

Karriere i korthet: Konsulent i Accenture hvor jeg havnet litt tilfeldig innenfor Marketing Automation, noe som jeg digger! Og nå er jeg i Merkle

 

Det beste med å jobbe i Merkle: Utfordringene og variasjonen!

Lina Berndtsson er kundeansvarlig  i Merkle. Hun har jobbet i Merkle siden våren 2021, og har en internasjonal karriere i endringsdyktige bransjer bak seg. Hun har jobbet mange år med kundeopplevelse, og kommer til Merkle fra Apsis, ett selskap som leverer løsninger innen digital markedsføring.

Du har lang erfaring med å jobbe innenfor CXM – hva synes du er det mest spennende med faget?

 

Det er mange aspekter av faget som er spennende, men jeg er veldig opptatt av god kundeservice og gode opplevelser. Jeg blir drevet av å føle at jeg skaper verdi for de kundene jeg jobber med. Det å få være en del av å forbedre kundenes arbeid med å tilpasse seg og skape sømløse opplevelser; hvor, hvordan, når, osv. er givende. Dagens kunder krever mer, men blir samtidig mer selvgående i det de kan gjøre det som de vil, når de vil. Man må tenke som kundene; forstå hva de ønsker, hvordan de ønsker det, og når de ønsker det.

Hvordan ser en typisk arbeidshverdag ut for deg?

Mine arbeidsdager varier avhengig hvilke prosjekt jeg jobber med og hvor i prosessen vi er. Det er alt fra å holde oppstartsmøter, workshops, koordinere ressurser på teamet, strategiarbeid og deltakelse i pitcher. Jeg jobber tett både med interne ressurser i Merkle, og våre kunder og leverandører. Nå gleder jeg meg veldig til en hverdag med mer tid på kontoret slik at man også får møte menneskene man jobber med fysisk.

Hvilke type prosjekter er det din tid kommer gå til i høst?

 

Vi har en hektisk høst fremfor oss med spennende prosjekter som jeg ser fram til. Jeg skal blant annet jobbe på et prosjekt hvor vi skal utforme en ny kundestrategi for CRM hvor vi skal videreutvikle kundeklubben. Et annet prosjekt er et mer teknisk omfattende implementeringsprosjekt hvor kunden skal integrere Salesforce i flere deler av virksomheten. Jeg kommer også til å jobbe tettere med andre deler av Dentsu-systemet gjennom høsten på prosjektene, så det skal bli gøy.

Hvilke trender tror du kommer til å prege bransjen i tiden som kommer?

 

Vi står fremfor et omfattende skifte i arbeidet med kundeopplevelse. Kundene er mer opptatte av å få personlige opplevelser, samtidig som de er opptatte av hvordan dataene deres blir brukt – bærekraft og sosialt ansvar blir alt viktigere. Bedrifter må altså bli enda bedre på å bruke data på rett måte, og samtidig klare å skape en mer helhetlig opplevelse på tvers av ulike kanaler. Det er også et viktig arbeid å kartlegge hvilke deler av prosessen som bør bli automatiserte og selvbetjening, versus hvor i kundereisen konsumenten ønsker menneskelig kontakt.

Karriereutvikling og muligheten for å kontinuerlig utfordre og forbedre seg er noe mange ser etter. Hvordan vil du si at Merkle legger til rette for dette?


For meg innebar et jobbskifte til Merkle at jeg fikk jobbe både tettere, og mer strategisk med kundene. I Merkle og Dentsu finnes mange spesialister man alltid kan lære mer av, noe som er inspirerende. I tillegg opplever jeg at det finnes gode muligheter for å utvikle seg i den retning man ønsker hvis man bare er frempå og er tydelig på hva man liker og hva man trives med.

3 korte med Lina

 

Utdanning: Ja, men syns også att min største kilde til utdanning er gjennom selskapene jeg jobbet for.

 

Karriere i korthet: Har vært innom flere bransjer. Startet i hotell og restaurant, videre til børsmegler og så digital markedsføring og CXM.

 

Det beste med å jobbe i Merkle: Folka! Men også kundene og lære så mye nytt hver dag.